galego
castellano

css3menu.com

BORGANIZACIÓN DO CENTRO

A COMUMIDADE RELIXIOSA O EQUIPO DIRECTIVO ASOCIACIÓN DE PAIS
Rector: P. Eladio Rodríguez Fernández
P. Javier Agudo García
P. Simón de los Santos Medina
H. Irineo García Tapia
CONSELLO ESCOLAR
En representación da Titularidade:
P. Javier Agudo García
P. Eladio Rodríguez
Dna. Soraya Porto Sánchez
En representación dos Profesores:
Dna. Guadalupe Martínez Mosquera
Dna. Susana Orgueira Pérez
Dna. Fabiola Pena Patiño
En representación dos Pais:
Dna. Esther Fontán Prado
D. José Luis Olmedo Nadal
D. José Antonio Bouzas Gómez
D. José Miguel Suárez Rioboo
En representación dos Alumnos:
Dna. Nikita Camoín Martín
Dna. Ana Suárez Varela
En representación del PAS:
Dna.Nuria Crespo Fernández
Presidente: D. Juan Pablo Santiso González
Representante da Titularidade:
P. Javier Agudo García
Director Xeral e director de ESO-Bacharelato:
D. Juan Pablo Santiso
Xefa de estudos
Dna. Soraya Porto Sánchez
Directora Académica de EI y EP:
Dna. Fabiola Pena Patiño
Coordinador de Pastoral:
D. David García Anta
Coordinador de Acción Social:
D. Adrián Eguizábal Caro
Coordinadora de Calidad:
Dna. Belén Carro Carro
Orientadora Educativa:
Dna. Ana Fontán Montenegro
Xerente:
Dna. Ángela Travieso Martínez
COORDINADORES
Coordinadora Infantil: Dna. Fabiola Pena Patiño
Coordinador Educación Primaria:
D. Javier Rodríguez García
Coordinadora de ESO e Bacharelato:
Dna. Soraya Porto Sánchez

 

Proximamente, datos actualizados

 
 

AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Colexio Calasanz- PP. Escolapios - Casa de Escolas Pías de A Coruña (PP.Escolapios) - Estrada dos Fortes n º 10, 15011 A Coruña
Teléfono: 981 25 36 84 - 638855481- 638873409 / Fax: 981 25 40 29
Buzón de suxerencias e correo electrónico de Dirección:
dir.coruna@escolapiosbetania.es